Strony www starostwa powiatowego

Diana,

  Kategoria: Internet

Strony www

Strony www

W dzisiejszych czasach każda prywatna firma, pragnąca rozwijać się i pozyskiwać nowych klientów, powinna  prowadzić działania o charakterze marketingowym i reklamowym. Jest to znakiem naszych czasów, że bez marketingu nie może być mowy o sukcesie rynkowym. Ale sytuacja dotyczy nie tylko firm prywatnych, ale także innych osób prawnych, w tym np. urzędu starostwa powiatowego. One także muszą promować w pewien sposób sam urząd oraz teren powiatu. A ponieważ ogromna część działań marketingowych odbywa się współcześnie w internecie, najpopularniejszym i najszybszym źródle informacji, każde starostwo powiatowe powinno posiadać i prowadzić własną stronę internetową. Nie tylko w celach propagatorskich, ale przede wszystkim informacyjnych.

Starostwo powiatowe gromadzi i prezentuje informacje dotyczące samego powiatu. Strony www starostw powiatowych muszą to uwzględniać i odzwierciedlać. Informacje prezentowane na tych stronach muszą być oczywiście pewne i sprawdzone, ale także podane w formie przejrzystej i przystępnej. Jest to niezbędny warunek, aby czytelnik – interesant mógł załatwić konkretną sprawę, na której mu zależy. Szata graficzna tych stron liczy się nieco mniej niż w przypadku komercyjnych stron internetowych.

Jeśli chodzi o konkretne informacje, jakie zawierają strony www starostw powiatowych, można tu wymienić dane statystyczne i wskaźniki ekonomiczne powiatu, jego historię i postaci z nim związane, dalej informacje o ważnych wydarzeniach, akcjach, przedsięwzięciach czy uroczystościach na terenie powiatu, itp. Nie może też zabraknąć danych adresowych i kontaktowych innych niż adres, ważnych instytucji na terenie powiatu.

Strony www starostw powiatowych to także informacje o samym urzędzie starostwa, a w tym adres, godziny otwarcia, zakres kompetencji, dokumenty potrzebne do załatwienia konkretnej sprawy, podstawa prawna działania, kierownictwo i personel, oferty pracy, itp.

Nie można także zaniedbać kwestii zdjęć i multimediów. Prezentacja ważnych i pięknych obiektów, budynków i miejsc na terenie powiatu pełni podwójną rolę: reprezentacyjną oraz informacyjną.

Komentowanie zablokowane.